top of page

HIMMS Dijital Hastane

2277409_810x458.jpg

T.C. Sağlık Bakanlığı

Dijital hastane, hastane bilgi yönetim sistemi, dijital tıbbi kayıtlar, PACS, dijital tıbbi arşiv, barkod, RFID teknolojileri, ilaç ve malzeme takibi, mobil ve tablet bilgisayarlar, tıbbi teknolojiler, bina, enerji, aydınlatma teknolojileri ve bilgi sistemleri, haberleşme sistemleri, veri, ses, görüntü ve multimedya teknolojileri, tele-tıp,tele-eğitim, sanal otopsi, sanal ameliyat, sanallaşma, yönetim hizmetleri, danışmanlık, yönlendirme, bahçe, otopark ve her çeşit entegre hizmetler gibi yönetim unsurlarının yer aldığı tam entegre hastanedir.

HIMSS 1961 yılında kurulmuş; dünya çapında 52.000 sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşla birlikte bünyesinde 600 şirket ve 250 dernek/vakıf barındıran; Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Kuruluş amacı bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamaktır.

EMRAM ile hastanelerin dijital olma seviyeleri uluslararası düzeyde derecelendirilmektedir. Bu süreçte, sağlık kuruluşunun işleyişinde bilişim teknolojilerini kullanma seviyesi denetlenerek akredite edilir. HIMSS başvuruda bulunan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve seviyelerini belirlemek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modeli olan EMRAM'ı kullanmaktadır. Bu model ile hastaneler 1 ile 7 arasında seviyelendirilerek dijital sürecini altıncı ve yedinci seviyeye kadar tamamlamış hastaneler belgelendirilmektedir. HIMSS EMRAM seviyelendirmesi ile hastanelerin sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır. 

2018 yılı itibariyle geçerli olan EMRAM kriterleri ile ilgili "Sık Sorulan Sorulara" ulaşmak için tıklayınız...

Tam donanımlı dijital hastane kılavuzu için tıklayınız...

3.6.9. Soğuk Zincir İlaç Yönetim Cihazları (HIMMS Standartları)


Soğuk zincire tabi ilaçlar stabilitesinin bozulmaması için +2°C/+8°C arasında saklanması gereken ilaçlardır. Bu ilaçların ilaç güvenliği açısından üretiminden hastaya uygulanmasına kadar geçen sürenin izlenmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir.
İlaçlar üretim tesisinden ecza deposuna aktarılırken datalogger, RFID sistemleri, indikatörlü etiket vb. teknolojiler kullanılarak teslim edilir. Ecza deposundan sağlık tesisine transfer sırasında benzer teknolojiler kullanılır ve eczacı tarafından teslim alınırken soğuk zincirin kırılıp kırılmadığının izlenebilmesi için ilgili teknolojiler tarafından tutulan kayıtlar incelenir. Kayıt alma süresi belirli
aralıklarla gerçekleştirilir ve anlık ölçümler yapılarak cihaz hafızasına kaydedilir. Bu kayıtlar dijital ortama aktarılabilir. Sağlık tesisi içerisinde ilgili ilaçların transferi sırasında da benzer teknolojiler kullanılmaktadır.


Medikal depo veya servis depolarında soğuk zincire tabi ilaçların saklanması sürecinde alanda çalışan personelin uyarılması için işitsel-görsel uyarı oluşturabilen; alanda anlık olarak bulunmayan personele ise mesaj, elektronik posta, çağrı gönderebilen elektronik termometreler kullanılmaktadır.

Siz de hastanenenizin HIMMS süreçlerinde soğuk zincir takibinde ISI24'ü tercih edin,rahat edin...

Türkiye'nin EMRAM 7 standartlarında iki hastanesinden biri olan TİRE DEVLET HASTANESİ' nde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

himsslogo.jpg
bottom of page